UIT The Arctic University of Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

UiT Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. august 2013 med Universitetshøgskolen i Finnmark og ble UiT Norges arktiske universitet.

UIT Arktiske Universitetet i Norge er verdens nordligste universitet. Beliggenheten på kanten av Arktis innebærer et oppdrag. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av arktiske ressurser og miljøtrusler er tema av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø har spesiell interesse. På UiT Norges arktiske universitet kan du utforske globale problemstillinger i nært perspektiv.

Kunnskap på toppen av verden

Livet i nordområdene er formet av vill natur, kontrasterende lys og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiTs forsknings sentre og studieprogrammer gjenspeiler Arktis norske karakter.

UiTs hovedforskning fokuserer på polar miljø, klimaforskning, urfolk, fred og konfliktomforming, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskevitenskap, marine bioprospektering, lingvistikk og beregningskjemi.

UiTs senter for avanserte studier i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, senter for teoretisk og beregningsmessig kjemi, har begge blitt utnevnt til Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, utnevnt til et samarbeidssenter for verdens helseorganisasjon.

ARCTOS-nettverket ved Det biovitenskapelige fakultet, fiskeri og økonomi, er leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene har høy internasjonal omdømme.

Universitetet er en del av FRAM - Nordforskforskningsenteret for klima og miljø (Fram Center) i Tromsø. I januar inviterer den internasjonale konferansen Arktiske Frontier forskere, politikere og bedriftsrepresentanter til å diskutere arktiske problemstillinger på tvers av grenser. Arktisrådets sekretariat ligger på Fram-senteret. Forskere fra Universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk råd.

Et internasjonalt knutepunkt

12000 studenter og 2700 ansatte studie og arbeid ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiTs syv fakulteter tilbyr, til tross for engasjement for nordlige problemstillinger, et bredt spekter av studieprogrammer. Det akademiske samfunnet i Tromsø er svært internasjonalt. Mer enn 20% av det akademiske personalet og 10% av studenten er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsklærte mastergradsprogrammer, og alle fakultetene tilbyr engelsklærte kurs på både bachelor- og masternivå.

UiT Arktisk Universitet i Norge er et grunnlegger av Arktisuniversitetet, et internasjonalt nettverk av 140 studie- og forskningsinstitusjoner i sirkumpolare regionen. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikrer en aktiv faglig utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.

Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. januar 2009 med Universitetshøgskolen i Tromsø. 1. august 2013 fusjonerte universitetet med Universitetshøgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire universiteter. De er lokalisert i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se Law LLM » Se Health MSc » Se MSc » Se Bachelor » Se Master »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

LLM

Master of Laws (LL.M.) i havretten

Campus Heltidsstudier 3 semestre August 2018 Norge Tromsø

Havene dekker 70 prosent av jordas overflate. Det er viktig for kommunikasjon, militære og strategiske bruksområder og for sin levende og ikke-levende naturressurser. De siste årene har det vært økende vekt på det marine biologiske mangfoldet. LL.M. Programmet tar sikte på å utvide den tradisjonelle tilnærmingen til havrettskonvensjon fra rettslige problemstillinger til også å omfatte betydelige lov som bevaring og bærekraftig bruk av biologiske ressurser og bevaring av biologisk mangfold og miljø. [+]

Havene dekker 70 prosent av jordas overflate. Det er viktig for kommunikasjon, militære og strategiske bruksområder og for sin levende og ikke-levende naturressurser. De siste årene har det vært økende vekt på det marine biologiske mangfoldet. LL.M. Programmet tar sikte på å utvide den tradisjonelle tilnærmingen til havrettskonvensjon fra rettslige problemstillinger til også å omfatte betydelige lov som bevaring og bærekraftig bruk av biologiske ressurser og bevaring av biologisk mangfold og miljø. Selv om studiet har en klar global profil, vil det også ha en tydelig arktisk dimensjon. Mye av Arktis består av havområder. Globale klimaendringer vil i økende grad underlagt disse områdene til ulike bruksområder som for eksempel navigasjon, olje- og gassutvinning, fiskeri og forskning. De arktiske områdene gir unike muligheter for å studere både globale og regionale juridiske tilnærminger for å beskytte og bevare det marine miljø. Forskningsmiljøet i Tromsø er en av verdens ledende marine arktiske spørsmål, blant annet naturfag, historie, statsvitenskap og jus. I tillegg til Universitetet i Tromsø, er Norsk Polarinstitutt som ligger i Tromsø. Målet med LL.M. programmet er å introdusere studentene til slike perspektiver gjør dem i stand til å forbedre sin evne til å forstå funksjonen av loven og lære å tolke den.... [-]


Videoer

Telemedicine and E-health - Master

Tourism

Indigenous Studies - Master

Business Creation and Entrepreneurship - Master

Kontakt

University of Tromsø

Adresse, linje 1 Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø, Troms, Norge
Telefon +47776440009

UIT - Norges Arktiske universitet - Campus Alta

Adresse, linje 1 Follumsvei 31
9510 Alta, Finnmark, Norge
Telefon +47 78 45 05 00

UiT - Norges arktiske universitet, campus Narvik

Adresse, linje 1 Narvik, Nordland, Norge
Telefon +47 77 64 40 00