UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Hvem vi er

FNs interregionale kriminal- og UNICRI ( UNICRI ) ble etablert i 1968 i henhold til ECOSOC-resolusjon 1086 B (XXXIX) fra 1965, som oppfordret til en utvidelse av De forente nasjoners aktiviteter i kriminalforebygging og strafferettslig rett. Instituttet er en selvstendig institusjon i De forente nasjoner, og er i dag styret av vedtekten vedtatt av ECOSOC med resolusjon nr. 1989/56 av 24. mai 1989. UNICRI opererer innenfor rammen av De forente nasjoners kriminalitetsforebygging og strafferettsprogram.

UNICRI mål er:

 • å fremme forståelse av kriminalitetsrelaterte problemer;
 • å fremme rettferdige og effektive straffesystemer;
 • å støtte respekten for internasjonale instrumenter og andre standarder;
 • for å lette internasjonal rettshåndhevelse samarbeid og rettshjelp.

Instituttet styres av et styre som består av fremtredende eksperter fra forskjellige land.

Hva UNICRI gjør

UNICRI støtter andre internasjonale organisasjoner, nasjonale og lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, akademiske og utdanningsinstitusjoner og samfunnene i det store, gjennom:

 • kvantitativ og kvalitativ analyse;
 • etablere en pålitelig base for kunnskap og informasjon
 • identifisere passende strategier, retningslinjer og instrumenter
 • utforming av praktiske modeller og systemer;
 • utforming og gjennomføring av opplæring og teknisk samarbeid på interregionalt nivå og nasjonalt nivå;
 • utveksling og formidling av informasjon / dokumentasjon over hele verden for å imøtekomme behovet for det internasjonale samfunnet;
 • Rådgivningstjenester.

Som en del av FN, setter UNICRI sine aktiviteter i samsvar med prioriteringene som er oppgitt av FNs kommisjon for kriminalitetsforebygging og straffesaker. Instituttet opprettholder nære arbeidsforhold med FN-organer og byråer, særlig med FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

UNICRI har i sine operasjoner et bredt spekter av mellomstatlige og statlige institusjoner, samt akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner.

Handlingsområder

Med mer enn 50 års erfaring har UNICRI strukturert sine arbeidsprogrammer og modus operandi for alltid å være lydhør overfor det internasjonale samfunnets behov.

UNICRI arbeider i spesialiserte nisjer og utvalgte felt av kriminalitetsforebygging, rettferdighet, sikkerhetsstyring, risiko og fordeler av fremskritt innen teknologier, mot terrorisme og sosial samhørighet. UNICRI programmer fokuserer på ulike områder med sikte på å skape og teste nye og holistiske tilnærminger for å forebygge kriminalitet og fremme rettferdighet og utvikling. UNICRI spiller en ledende rolle med hensyn til bestemte nisjer og støtter arbeidet til andre internasjonale organisasjoner gjennom sine spesialiserte og avanserte tjenester.

Instituttets nåværende prioriteringer inkluderer:

 • Kunstig intelligens og robotteknologi
 • Kjemisk, biologisk, radiologisk og kjernefysisk risikobegrensning;
 • Cyber-kriminalitet;
 • Ulovlig handel med edle metaller og edelstener;
 • Miljøkriminalitet;
 • Turisme og større hendelser sikkerhet;
 • Voldelig ekstremisme (inkludert rehabilitering og reintegrasjon av voldelige ekstremistiske lovbrytere);
 • Vold i hjemmet;
 • Beskyttelse av utsatt befolkning og ofre;
 • Juvenile rettferdighet;
 • Internasjonal straffelov.

Universitetet for fred

Universitetet for fred (UPEACE) , med hovedkontor i Costa Rica, er en traktatorganisasjon etablert i 1980 gjennom en internasjonal avtale godkjent av FNs generalforsamling i resolusjon 35/55, og har mandat "å gi menneskeheten en internasjonal institusjon av høyere utdanning for fred og med sikte på å fremme ånden av forståelse, toleranse og fredelig sameksistens blant alle mennesker, for å stimulere samarbeid mellom folk og å bidra til å redusere hindringer og trusler mot verdensfred og fremgang, i tråd med de edle aspirasjonene som er forkynt i De forente nasjoners charter ".

I kraft av mandatet gitt ved artikkel 15 i charteret for universitetet for fred , vedlagt den internasjonale avtalen om å etablere universitetet for fred, gjennomfører UPEACE master- og doktorgradsprogrammer på områder som fremmer fred og sikkerhet .

Steder

Torino

Address
Viale Maestri del Lavoro, 10
I-10127 Torino, Piemonte, Italia

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss