Finn Ditt MLS Program

En Master of Legal Studies (MLS) er en juridisk grad på høyere nivå rettet mot fagfolk som ønsker å forbedre sin juridiske ekspertise.MLS-grader er også kjent som Master of Studies in Law (MSL), Master of Science of Law eller Juris Master (JM) grader.MLS-grader tilbys av noen jusskoler og tilbys nå ofte online og gjennom fjernundervisningsprogrammer.

Formålet med en MLS er å gi juridisk ekspertise til studenter eller fagpersoner som ikke har til hensikt å praktisere jus.De kan også brukes av PhD-studenter hvis disipliner har en juridisk konsentrasjon eller for å sertifisere fagpersoner som jobber tett med lover og regler.Omfanget, konsentrasjonen og rammene for en MLS-grad er diktert av institusjonen som tildeler graden.Potensielle studenter vil finne MLS-grader som tilbys i en rekke spesialiteter, inkludert forskrifter, ledelse, journalistikk og til og med bioetikk.

Mens MLS-grader ikke gir nyutdannede kvalifikasjonene til å praktisere jus, gir de et omfattende grunnlag i og forståelse av lover og forskrifter.De fleste MLS-grader kan fullføres på ett år, og er ofte tilgjengelige som deltids- eller onlineprogrammer.Studenter som fullfører en MLS utfører generelt tverrfaglig forskning relatert til jussområdet eller yrket de foretrekker.Du vil ofte finne at MLS-grader tilbys i fellesskap mellom School of Law og avdelingen knyttet til gradens spesialitet.

Hvis du er en profesjonell som jobber tett med lover og forskrifter eller en doktorgradsstudent som ønsker å ha en dypere forståelse av lovene knyttet til forskningen din, er det å fullføre en MLS en utmerket måte å få ekspertise på.