Keystone logo

Filtre

 • Jusstudier
 • Tvisteløsningsstudier
 • Mediation
Studieretninger
 • Jusstudier (6)
 • Tilbake til hovedkategori
Steder
Finn flere lokasjoner
Gradstype
Varighet
Studietempo
Språk
Språk
Studieformat

6 Juss Programmer i Mediation 2024

  Juss Programmer i Mediation

  Hva er mekling?
  Mekling er en prosess der alle parter i en tvist kommer sammen, tilrettelagt av en mekler som hjelper dem å utforske alternativer for å løse forskjellene og komme til enighet. Meklerne tar ikke avgjørelser for disputantene, men prøver i stedet å hjelpe dem med å komme frem til sin egen løsning på problemet. Mekling er ofte brukt når individer som er involvert i en konflikt frivillig er villige til å delta i prosessen, det har vært vellykket selv der en eller flere av partene er fiendtlige mot å aktivt delta i mekling.

  Mekling finner vanligvis sted utenfor rettssystemet, slik at det kan sees på som konfidensielt og ikke-offentlig, selv om lover er forskjellige fra jurisdiksjon til jurisdiksjon angående hvorvidt tvister må gå til mekling før de bringes til retten. Kostnaden for meklingen deles mellom partene som er i konflikt, og disse salærene kan være mindre enn hva det ville ha kostet for hver av dem å leie inn sine egne advokater til å behandle saken dersom de hadde tatt den for retten.

  Formidlingsjobber
  Meklerroller inkluderer juridiske meklere som har fullført rettsgodkjente opplæringsprogrammer, forliksmeklere som hjelper folk med å løse tvister utenfor retten, eller saksbehandlere som først og fremst fokuserer på å hjelpe folk med å forberede seg til meklingsøktene sine.

  Hvorfor er det viktig å studere megling?
  Ferdighetene som læres i mekling, som aktiv lytting og evnen til å kommunisere godt med andre, er vidt anvendbare på andre områder av livet. Opplæringen for denne typen mekling er en utmerket måte for jusstudenter å forbedre kommunikasjons- og problemløsningsferdighetene sine før de går videre til advokatvirksomhet.

  Hva er fordelene med å studere megling?
  Et meklingskurs er ikke lovpålagt for å bli mekler, men det kan være gunstig for de som ønsker å drive med dette feltet. Deltakelse på et meklingskurs viser interesse for å hjelpe andre med å løse tvister og viser at den enkelte har en viss kunnskap om hvordan mekling fungerer. I tillegg kan det å ha fullført et meklingskurs gjøre en person mer salgbar i dette stadig mer populære praksisområdet.

  Hva skal jeg studere under meglingsgraden min?
  En grad i mekling vil introdusere studentene til måtene folk løser konflikter på fredelig, med spesiell oppmerksomhet til hvordan mekling kan brukes for å unngå rettsprosesser. Studentene blir utsatt for ulike stiler av tvisteløsning, slik at de har en bedre ide om hvilken type som fungerer best for hver situasjon. De lærer også om juridiske spørsmål knyttet til mekling og hvordan det kan brukes som et alternativ til rettssaker.