Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Introduksjon

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute ( UNICRI ) ble opprettet i 1968 i henhold til Economic and Social Council-resolusjon 1086 B (XXXIX) fra 1965, som oppfordret til en utvidelse av FNs aktiviteter innen kriminalitetsforebygging og strafferettspleie. Instituttet er en selvstendig institusjon og styres av dets forstanderskap.

Arbeider innenfor det brede omfanget av sitt mandat for å utforme og implementere forbedrede retningslinjer og handlinger innen feltet for kriminalitetsforebygging og kontroll, er oppgaven til UNICRI å fremme rettferdighet, kriminalitetsforebygging, sikkerhet og rettsstaten til støtte for fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

UNICRIsitt arbeid fokuserer på mål 16 i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, som er sentrert på å fremme fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn, fri for kriminalitet og vold. Rettferdighet, kriminalitetsforebygging og rettssikkerhet er grunnlaget for å bekjempe fattigdom og redusere ulikheter samtidig som den øker økonomisk vekst og stabilitet og beskytter miljøet. UNICRI støtter regjeringer og det internasjonale samfunnet for øvrig i å takle kriminelle trusler mot sosial fred, utvikling og politisk stabilitet.

Steder

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Spørsmål