Keystone logo
UiT The Arctic University of Norway Master i havrett
UiT The Arctic University of Norway

Master i havrett

Tromsø, Norge

3 Semesters

Engelsk

Fulltid

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

På universitetsområdet

* ingen skolepenger for internasjonale studenter

Introduksjon

Havene dekker over 70 prosent av jordens overflate. Mennesker er avhengige av havene for liv, arbeid, mat, reiser og menneskers helse. Havet er verdens største reservoar av biologisk mangfold, inkludert sjøpattedyr, fisk, krepsdyr, bløtdyr og utallige andre arter.

LL.M. programmet tar sikte på å utvide den tradisjonelle tilnærmingen til havretten fra jurisdiksjonelle spørsmål til også å omfatte betydelig lov som bevaring og bærekraftig bruk av biologiske ressurser og beskyttelse av biologisk mangfold og miljø. Selv om studieprogrammet har en klar global profil, har det også en tydelig arktisk dimensjon. Mye av Arktis består av marine områder. Globale klimaendringer vil i økende grad utsette disse områdene for ulike bruksområder som navigasjon, olje- og gassutnyttelse, fiskeri og forskning. De arktiske områdene gir unike muligheter for å studere både globale og regionale juridiske tilnærminger for å beskytte og bevare det marine miljøet.

Programbeskrivelse

 • Varighet: 3 semestre
 • Studiepoeng (ECTS) : 90
 • Opptakskrav : Bachelor i jus eller statsvitenskap + motivasjonsbrev
 • Gradnavn : Master of Laws (LL.M.) i havretten
 • Søknadskode :
  • Norske og nordiske søkere: 7001
  • Internasjonale søkere: 2033

Programmet vil gjennom sine kurs og masteroppgave gi studentene en bred introduksjon og kunnskap om havretten, inkludert dens utvikling og de politiske og institusjonelle aspektene. Studenter ved programmet undervises av juridiske eksperter fra Det juridiske fakultet og JCLOS samt andre institusjoner, for eksempel mellomstatlige organisasjoner, internasjonale domstoler, akademikere og praktikere. Undervisningen inkluderer forelesninger, problembaserte seminarer, skrivekurs, erfaringer med møteretten og ekskursjoner til relevante institusjoner, der studentene er aktive deltakere i alle aktiviteter.

Programmet er intensivt med en struktur på tre semestre gjennom et kalenderår, som starter i august. Høstsemesteret består av to introduksjonskurs om havrett og havrettspolitikk. Vårsemesteret fokuserer på mer spesifikke temaer om Arktis og beskyttelse av det marine miljøet. I tredje semester velger studentene sitt eget tema for et individuelt forskningsprosjekt, som skal fullføres i løpet av sommeren.

Oversikt over programmet

Første semester

 • JUR-3050 Generell havrett

Emnet gir en generell innføring i havretten, det vil si regler og prinsipper for internasjonal offentlig rett som dekker de maritime områdene.

 • JUR-3054 Generell havrett II

Kurset baserer seg på JUR-3050 og går dypere inn i de valgte emnene.

Andre semester

 • JUR-3052 Beskyttelse av havmiljøet etter internasjonal lov

Kurset fokuserer på internasjonale rettslige regler om beskyttelse av havmiljøet mot skadelige effekter av forskjellige menneskelige bruksområder og bærekraftig bruk av marine ressurser.

 • JUR-3053 Havets og Arktis lov

Kurset fokuserer på havretten og arktiske spørsmål. Den generelle havloven gjelder for de marine områdene i Arktis. Men samtidig har regionen spesielle egenskaper som må vurderes. I dette kurset må studentene anvende kunnskapen de har tilegnet seg under de tidligere kursene om arktiske spørsmål. Vanligvis har kurset derfor karakter av casestudier, med spesiell vekt på Arktis.

Tredje semester

 • JUR-3910 Masteroppgave i havrett

Den består av en obligatorisk avhandling basert på temaer og spørsmål fra havretten. Studentene får individuell veiledning. Oppgaven må være på minimum 37 sider og maksimalt 55 sider, med formatering i samsvar med forskriften for havrettsprogrammet, avsnitt 14. Temaet for avhandlingen skal være av juridisk eller semi-juridisk karakter og kan inneholde perspektiver som juridisk teori, juridisk historie. Oppgaven må bestå av uavhengige analyser av temaet og de juridiske kildene som er tilgjengelige. Avhandlingen skal gi studenten en grundig studie av et bestemt emne. Oppgavens diskusjoner skal være transparente og så fullstendige som mulig. Referansene til kildene skal være presise og kontrollerbare.

Læreplan

Programresultat

Karrieremuligheter

Om skolen

Spørsmål