Keystone logo
European Institute of Public Administration EIPA

European Institute of Public Administration EIPA

European Institute of Public Administration EIPA

Introduksjon

Etablert i Maastricht i 1981 og har sentre i Luxembourg og Barcelona, ​​European Institute of Public Administration (EIPA) er Europas ledende senter for forskning på europeisk integrasjon og nye utfordringer for offentlig forvaltning.

Det er vår oppgave å støtte EU, medlemsstatene og landene i forbindelse med EIPA ved å tilby relevant og høy kvalitet for å utvikle kapasiteten til offentlige tjenestemenn i arbeidet med EU-saker. Vi tilbyr våre tjenester til tjenestemenn ved EU-institusjonene og i relaterte organer, til embetsmenn innenfor de nasjonale og regionale administrasjoner i medlemsstatene, søkerlandene og andre land innenfor rammen av deres forhold til EU.

Som vi fortsetter på veien mot en vellykket fremtid, kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester er fortsatt i sentrum for vårt arbeid. EU-kommisjonen støtter EIPA gjennom EUs budsjett.

Hvorfor EIPA

EIPA er stedet hvor folk som handler med europeiske anliggender kan lære i et flerkulturelt miljø drar nytte av vår unike kombinasjon av praktisk kunnskap og vitenskapelig ekspertise.

Vårt mål er å gi relevant og tjenester av høy kvalitet for å utvikle kapasiteten til offentlige tjenestemenn som arbeider med EU-saker. I å oppfylle vår hovedoppgave jobber vi langs tre linjer: Learning & Development, Consultancy and Research.

Opplæringsaktiviteter er supplert og beriket av anvendt forskning og konsulentoppdrag, og er til nytte for nasjonale og regionale offentlige myndigheter, samt de europeiske institusjonene. Vårt arbeid bidrar til bedre kunnskap om den europeiske integrasjonsprosessen og europeisk politikk, mens styrke kapasiteten til offentlige tjenestemenn til å utføre effektivt i dette området.

Læring metodikk

Våre tjenester er preget av en tverrfaglig læringsmetodikk og et sterkt komparativ tilnærming. EIPA gir et helhetsbilde, som, ved å vise kontrastene, reflekterer europeisk mangfold i form av styring og administrasjon. Våre programmer er utviklet for å gi en samarbeidende og stimulerende miljø for læring og for å tilføre verdi til din profesjonelle karriere og personlig vekst.

Temaene presenteres med systematisk bruk av case-studier, simuleringsøvelser og arbeidsgrupper. De ulike pedagogiske og faglige bakgrunn av våre lærere og delegater berike opplevelsen. Videre fleste seminarer og kurs samle deltakere fra mange av EUs medlemsstater og søkerland.

Steder

  • Luxembourg City

    Circuit de la Foire Internationale 2 L-1347 Luxembourg, , Luxembourg City

Spørsmål