Agricultural University of Iceland

Introduksjon

Agricultural University of Iceland (AUI) ble grunnlagt 1. januar 2005. Det er en utdannings- og forskningsinstitusjon innen jordbruk og miljøvitenskap. Hovedfokuset er på bevaring og bærekraftig bruk av land- og dyreressurser, inkludert tradisjonelt landbruk, hagebruk og skogbruk, miljøplanlegging, restaureringsvitenskap, landlig utvikling og bærekraftig utvikling. AUI tildeler B.Sc. grader i disse feltene og har rett til å tildele MS- og PhD-grader og gi yrkes- og etterutdanning.

Agricultural University of Iceland studielinjer tilbyr yrkesfagstudier, grunn- og doktorgradsstudier. De er basert på internasjonale perspektiver. Linjene kan lett sammenlignes med lignende gradplaner ved større universiteter innen jordbruk, naturressurser og forvaltning, landskapsarkitektur og planlegging. Studiekravene og resultatene er sammenlignbare med det som er vanlig både innenlandske universiteter og i utlandet. Islandske studenter har gjort det bra i studiene etter fullført B.Sc. grader ved AUI.

Steder

  • Hvanneyrabraut, 311, Hvanneyri

Spørsmål