Sverige ligger i Nord-Europa og grenser til Finland, Norge og Østersjøen og Nordsjøen. Fra teknologi til politikk til handel, det skandinaviske landet, kjent for sin innovasjon og teknologi, er varslet for sine mange viktige globale bidrag, alt fra Nobelprisen til Ikea. Store svenske næringer omfatter tømmer, jernmalm, telekommunikasjon, biler, og legemidler. Sverige er kjent for litteratur, film, mote, og en universell helsevesenet. Det er ingen overraskelse, derfor, at Sverige skinner også i området for høyere utdanning. Kast i det faktum at engelsk er mye brukt - og er faktisk en akseptert modus for universitetspedagogikk, samt den offisielle arbeidsspråket til en rekke svenske selskaper - og Sverige blir en veritabel knutepunkt for internasjonal studie for studenter fra hele kloden.Den svenske rettssystemet Sveriges lover er skapt av landets parlamentet og opprettholdt av en rekke offentlige etater med ansvar for alt fra politi til kriminalomsorgen. Landet har både straffe og sivilrett, samt en omfattende forvaltningsrettslige systemet.

Universiteter i Sverige