Singapore er et land som ligger i Sørøst-Asia. Det er en øy land som ligger på sørspissen av den malaysiske halvøya. Det er hjem til 5,4 millioner mennesker. Som en av de eldste områdene i kontinuerlig bebodde mennesker. Det er en av de største kommersielle huber i verden og et viktig forretningssenter. Den har en stor port som utgjør om lag 26 prosent av landets 's BNP. Enkeltpersoner som ønsker å arbeide og studere her vil synes det å være en levende kultur med enestående muligheter for de som ønsker å arbeide i området av loven. Hva er lov System i Singapore? Det juridiske systemet i Singapore er basert på den engelske felles lov system. Det finnes ulike rettsområder, herunder forvaltningsrett, egenkapital og tillit rett, erstatningsrett, og kontraktsrett. Strafferetten er også til stede her. Ikke bare gjør landet har sin egen bar system, men det vanligvis refererer til engelsk rettspraksis som et aktuelt aspekt av lov der.Grunnloven av Republikken Singapore er hoved juridisk dokument som beskriver landet 's rettssystemet.

Universiteter i Singapore