Singapore

Om Singapore

Singapore er et land som ligger i Sørøst-Asia. Det er en øy land som ligger på sørspissen av den malaysiske halvøya. Det er hjem til 5,4 millioner mennesker. Som en av de eldste områdene i kontinuerlig bebodde mennesker. Det er en av de største kommersielle huber i verden og et viktig forretningssenter. Den har en stor port som utgjør om lag 26 prosent av landets 's BNP. Enkeltpersoner som ønsker å arbeide og studere her vil synes det å være en levende kultur med enestående muligheter for de som ønsker å arbeide i området av loven. Hva er lov System i Singapore? Det juridiske systemet i Singapore er basert på den engelske felles lov system. Det finnes ulike rettsområder, herunder forvaltningsrett, egenkapital og tillit rett, erstatningsrett, og kontraktsrett. Strafferetten er også til stede her. Ikke bare gjør landet har sin egen bar system, men det vanligvis refererer til engelsk rettspraksis som et aktuelt aspekt av lov der.Grunnloven av Republikken Singapore er hoved juridisk dokument som beskriver landet 's rettssystemet.

Studere jus i Singapore

Hva er en Law Degree i Singapore? Innhenting av en lov grad er et viktig skritt i å bli en praktiserende advokat i landet. For å gjøre dette, vil enkeltpersoner må fylle kravene til Bachelor of Law program, i det minste. De fleste studenter må også fullføre LL.M., som er en mester 's nivå studium. Avanserte programmer, inkludert et PhD-program er tilgjengelig for de studentene som ønsker å gå videre med dette området av utdanning. Law høyere utdanning i Singapore Å jobbe som advokat i landet, vil enkeltpersoner må søke om opptak til Singapore Advokatforening. For å gjøre det, må studentene først fylle kravene til en bachelor 's utdanningsnivå innen lov. Denne utdanningen må komme fra en godkjent skole. Den innledende studium tar fire år å fullføre på en anerkjent av Advokatforeningen universitet.Videreutdanning kan ta mellom ytterligere to og fire års utdanning. Kostnaden for å melde deg på disse programmene, avhenger i stor grad av den enkelte skole. Kostnadene kan være betydelig høyere ved noen private institusjoner enn ved private skoler. Personer som jobber som advokater i landet er ikke nødvendigvis betalt en meget høy lønn, men de som jobber i offentlige stillinger, som også er et kurs av handlingen enkeltpersoner kan ta etter å ha innhentet en juridisk grad, ofte tjener mer. Internasjonale studenter er ofte velkommen i landet. Men dette er opp til skjønn av den enkelte universitet. Noen av skolene har svært strenge krav, spesielt i området av akademiske studier. Internasjonale studenter må oppfylle samme nivå av granskning som lokale innbyggere. I tillegg, noen i etterspørsel programmer er ikke alltid tilgjengelig for internasjonale studenter på grunn av deres etterspørsel lokalt.Gjelde for disse programmene tidlig er ofte anbefaler å sikre den enkelte kan få de nødvendige reisedokumenter og godkjenninger. Studenter som fullfører sine pedagogiske krav i Singapore, eller som oppfyller disse kravene utenfor landet, må sitte for Singapore Advokatforening 's lisensiering eksamen. Videreutdanning er ofte et krav etter å gjøre det. Deretter får elevene jobbe i et vikariat i en domstol for den nødvendige tiden før å trene på egenhånd. Studentene er sannsynlig å finne mange ledige stillinger i dette området av loven. Dette inkluderer jobber som kriminell system, som dommere, samt arbeide mot pedagogisk undervisning. Jobber kan være vanskelig å få tak i utgangspunktet spesielt for nye studenter.