Sertifikat i internasjonal menneskerettighet og humanitær rett

Heltids- eller deltidsstudie

I noen profesjonelle situasjoner kan muligheten eller behovet for å gjennomføre en doktorgradsstudie være begrenset til å oppnå LL.M grad. For noen deltakere kan behovet for å engasjere seg i en doktorgradsstudie være begrenset enten for å skaffe seg en bred forståelse av feltet eller å fokusere på det meget spesifikke emnet. I andre tilfeller kan kravene til yrkeslivet tillate kun kortere studieperioder for å få en doktorgradskvalifikasjon. Av alle disse årsakene inkluderer vår postgraduate program også muligheten for tildeling av enten et Diploma eller Sertifikat i International Menneskerettigheter og Humanitær Lov basert på kortere studietimer.

Sertifikatet kan tildeles etter vellykket gjennomføring av kurs (tilsvarende 30 studiepoeng).

Du vil bli bedt om å presentere på campus to måneder i løpet av seks måneder av semesteret hvis du er påmeldt som en heltidsstudent, og en måned per seks måneder av semesteret, dersom du er deltidsstudent.

For å søke om heltid eller deltidsstudie, vennligst fortsett med online søknaden HER

Opptakskrav:

1. En universitetsgrad i lov eller tilsvarende kvalifikasjon

  • En sertifisert kopi av graden (e) på tysk, engelsk eller fransk må sendes inn med søknadsskjemaet

2. Tilstrekkelig evne til engelsk, både muntlig og skriftlig, for å kunne lese faglig litteratur, skrive akademiske artikler og engasjere seg kompetent i faglig diskurs Dette kan være fornøyd

  • et testresultat på minst 78 i TOEFL IBT , 210 i TOEFL CBT , 547 TOEFL papir , klasse B i Cambridge Advanced Certificate eller en IELTS klasse på minst 6 ; eller
  • skoleutdanning på engelsk på minst fire års varighet; eller
  • tilsvarende bevis, f.eks. opphold i et engelsktalende utenlandsk land i en tilstrekkelig periode eller tydelig bevis på at du er engelskspråklig

3. Et høyt motivasjonsnivå for å delta i programmet

  • Motivasjon må fremgå av søknadsskjemaet

4. Minst ett års praktisk yrkeserfaring

  • Dette må demonstreres ved innsendelse av et passende sertifikat eller annen bekreftelse av en relevant arbeidsgiver eller organisasjon
  • Unntak fra dette kravet kan gis av eksamenskomiteen

5. Støtte fra to uavhengige dommere fra to forskjellige institusjoner eller organisasjoner

  • Fortrolige referanser må oppgis på skjemaet tilgjengelig fra nettstedet (se under Programmer)

6. Betaling av studieavgift i samsvar med honorarforskriften til Viadrina European University.

Ytterligere informasjon kan fås fra Adgangskontoret via e-post app-master-ihl@europa-uni.de

Program undervist i:
  • Engelsk

Se 2 flere kurs fra European University Viadrina in Frankfurt (ODER) - Faculty of Law »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
1 - 2 semestre
Deltid
Heltid studier
Pris
2,500 EUR
Heltidsstudenter: 2050 EUR