PhD-programmer i juss

PhD-programmer

En PhD i juss innebærer forskning og en akademisk tilnærming til jusstudiet. En PhD i juss må ikke forveksles med en Doctor Juris, som er en yrkesrettet grad som skal forberede studenten på et praktisk yrke innen rettsvesenet.

Et bredt spekter av forskningsområder er tilgjengelig på et PhD-program i juss, blant annet internasjonal rett, komparativ rett, menneskerettigheter, sjørett, internasjonal miljørett, og mye mer. Gjennom kurs, undervisning og forskning, vil doktorgradskandidatene i juss fullføre avhandlingen som kreves for å oppnå sin grad.

De mange ulike PhD'ene i juss kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære PhD'ene i juss som er listet opp nedenfor.

Nye PhD'er i juss

Koc University - Istanbul Turkey

PhD i privat lov

April 10, 2018
PhD i Private Law Program tilbyr et strukturert forskningsramme i nasjonale, komparative og internasjonale juridiske studier med sitt engasjement for banebrytende forskning.

Universidad Autonoma de Aguascalientes

Inter LL.D.

Oktober 15, 2017
Utvikle menneskelige ressurser med høy faglig standard, i stand til å utføre original og nyskapende forskning, anvende kunnskap og praksis av kvalitetsundervisningsopplegget lavere og høyere i loven, for å fremme utviklingen av rettsvitenskap.

L’Université Catholique Du Congo

Phd i kirkerett

Juli 31, 2017
Doktorgradsutdanningen kan gjennomføres ved aggregering av høyere utdanning i kirkerett.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en PhD i juss?

PhD i juss

En doktorgrad i juss, ofte kalt en PhD eller en Legum Doctor (forkortet LD eller LLD), er en forskerutdanning på avansert nivå som omfatter forskning og en akademisk tilnærming til jusstudiet. En PhD i juss krever at doktorgradskandidaten gjennomfører et dyptgående forskningsarbeid på et spesialisert juridisk felt. En PhD i juss må ikke forveksles med en Doctor Juris (JD), som er en yrkesrettet grad som skal forberede studenten på en karrière som jurist, advokat, juridisk rådgiver, eller andre yrkesgrupper innen rettsvesenet. En PhD i juss tar lengre tid å fullføre enn en Doctor Juris og er ikke praktisk rettet, men forskningsbasert. Hva er fordelene ved å ta en PhD i juss?

En av fordelene ved å gjennomføre et PhD-program i juss, er at et dyptgående, langsiktig forskningsarbeid trener kandidaten til å utvikle sine kritiske, systematiske og analytiske evner, noe som er høyt verdsatte egenskaper. Å arbeide mot en PhD i juss er en prosess som utvikler doktorgradskandidaten på andre måter, i tillegg til den spesifikke forståelsen og kunnskapen de får om emnet de forsker på. Mulige arbeidsgivere og andre jurister ser positivt på doktorgradskandidater i juss sitt dype engasjement for fagdisiplinen.

Hvilken karrière kan man få med en PhD i juss?

Å gjennomføre et doktorgradsprogram i juss er en stor prestasjon som verdsettes høyt både i og utenfor akademia. Med en doktorgrad i juss er man godt kvalifisert for å arbeide som jurist, professor, forsker, politisk rådgiver og mye annet. Nyutdannede fra PhD-programmer i juss har gått videre til lederstillinger i høyesterett, internasjonale humanitære organisasjoner, politikk og næringsliv, for å nevne noen få sektorer. Du kan lese mer om PhD-programmer i juss og be om mer informasjon direkte fra universitetene som tilbyr dem. Hvilke emner undervises det i på en PhD i juss?

Doktorgradskandidater på et PhD-program i juss velger sin faglige spesialisering blant det store utvalget spesialiseringer som finnes på det juridiske fagfeltet. Doktorgradskandidatene kan velge emner innen fagområdene skatterett, forretningsjuss, aksjeselskapsrett, lov om data- og personvern, sjørett, økonomisk rett, internasjonal handelsrett, tvisteløsning, lov om helsetjenester og mange andre. Doktorgradskandidater i juss kan også velge å ta universitetskurs for å styrke forskningsmetode eller innhold.

Hvilke opptakskrav er det på en PhD i juss?

På samme måte som kostnadene på en PhD i juss kan variere, vil også opptakskravene være avhengige av det enkelte universitetets program. Mange universiteter krever at søkere til PhD har en mastergrad, mens noen vil vurdere søkere som har bachelorgrad med svært gode karakterer. Be gjerne om å få mer informasjon om opptakskrav på PhD direkte fra universitetet. En fellesnevner for alle PhD-programmer i juss er at kandidatene gjennomfører et grundig forskningsprosjekt, som bidrar med en ny idé eller ny informasjon til det juridiske fagfeltet, og at de leverer en skriftlig avhandling eller avhandling basert på dette.

Hvor mye koster det å ta en PhD i juss?

En PhD er et tre- til åtteårig engasjement, og kostnadene vil variere drastisk fra skole til skole og land til land. Mange doktorgradskandidater i juss kvalifiserer for stipend eller undervisningstilskudd fra private institusjoner eller fra universitetet selv. Det kan også være lurt å undersøke finansieringsmuligheter fra ulike organisasjoner eller grupper som kan ha en spesiell interesse i forskningen som utføres. Det er viktig å kontakte universitetene for å få spesifikk informasjon om finansieringen av en PhD i juss.

Hvorfor ta en nettbasert PhD i juss?

Noen universiteter tilbyr nettbaserte jusstudier for studenter som har en hektisk hverdag eller andre forpliktelser utenfor skolen. Å studere juss på nettet er en utmerket måte å ta nødvendige studiepoeng på, eller til og med en PhD i juss, uten å måtte reise til studiestedet. Fjernundervisning og deltidsstudier kan også være alternativer på et doktorgradsprogram i juss, i tillegg til mulighetene for nettbaserte studier.