Malta er et søreuropeiske land som ligger i Middelhavet. Det ligger ca 80 km sør for Sicilia, ligger øst for Tunisia, og ca 330 km nord for Libya. Det er en av de minste, men tettest befolkede områder. Maltesisk og engelsk er talt offisielle språkene. Malta fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1964, og ble kjent som en republikk i 1974. Malta er mest kjent for sin turist klima av varme, behagelige temperaturer, og mange rekreasjonssteder og historiske strukturer. Rettssystemet i Malta Rettssystemet i Malta er basert på Acts of Parliament, samt regler, bestillinger og andre avgjørelser som har blitt brakt i kraft i ulike økter. Grunnloven av Malta oppveier alle andre aspekter og dokumentasjon av lov og gjelder for alle situasjoner. Domstoler i Malta er delt inn i øvre og nedre Courts og blir styrt på av øvrighetspersoner oppnevnt av regjeringen.