For studenter som ønsker å reise og lære utenlands, kan landet Luxembourg være det ideelle valget. Storhertugdømmet Luxembourg ligger midt i Tyskland, Frankrike og Belgia, er en liten, men svært pittoresk vesteuropeiske land. Selv som et lite land, det er kjent for sin kultur, historie og innbydende, moderne livsstil. Ledende denne siste gjenværende grand hertugdømme i verden er storhertug av Luxembourg, ansvarlig for alle forhold som vedrører landets befolkning. Den har en avansert økonomi og verden 's høyeste BNP per innbygger. Hva er lov System i Luxembourg? Luxembourg har et konstitusjonelt monarki i stedet for sin rettsorden. Den har et parlamentarisk demokrati på plass. Det er tre grener av makt her, inkludert den lovgivende makt i parlamentet, den utøvende makt, som ledes av storhertug som fungerer som Head of State, og rettsvesenet system, Grunnloven, domstoler, og tribunaler rettssystemet.Det finnes advokater innen dette systemet som bidrar til å gi enkeltpersoner med hjelp gjennom hele rettsprosess. For de studentene som ønsker å arbeide i denne kapasiteten, eller i alle områder av regjeringen, lov skole innenfor Luxembourg anbefales. Landet tillater for utenlandske studenter, men får inn disse programmene kan være en utfordring.