Et land som er kjent for sin rike kultur, kan Litauen være et veldig bra sted å studere. Landet, som ligger i Nord-Europa er den største av de tre baltiske statene. Det er hjem for mer enn tre millioner mennesker og byen Vilnius er hovedstaden. Landet 's rike historie er en viktig komponent til sin suksess som medlem av Den europeiske union. For studenter som planlegger å studere her, er det viktig å forstå at landet har en av de raskest voksende økonomiene i regionen, så vel som i verden. Studenter som ønsker å jobbe som advokat eller på annen rettslig handleevne i landet må få rettslige studier fra de godkjente skoler i Litauen. Det er spennende muligheter for studenter til å gjøre dette i hele regionen. Hva er lov System i Litauen? Litauen har et sivilrettslig rettssystemet. Dette er ikke det samme som en felles lov system. Dets lover er like i struktur med de av Tyskland og Frankrike.Alle disse lovene er tuftet på prinsippene som er skissert i Grunnloven av Republikken Litauen. Det er en forfatningsdomstolen som arbeider for å opprettholde disse lovene i landet. Som med de fleste land, lover her fortsette å endre seg som folk og behovene i landet endring.