Jussprogrammer

Jusstudier er akademiske programmer på lavere og høyere nivå, som tilbys av juridiske fagskoler eller ved det juridiske fakultetet på et universitet. Jussprogrammer tilbys på skoler rundt om i verden og har et bredt spekter av spesialiseringsmuligheter. Med en grad i juss får studentene en solid forståelse av det juridiske fagområdet, samt at de får tilegne seg de kritiske, analytiske og strategiske ferdighetene som er nødvendige når de senere skal ut i arbeidslivet.

Mange universiteter rundt om i verden tilbyr LLB, LLM, MBA og PhD programmer i juss, samt kurs. Vanligvis fordyper studentene seg innenfor ett bestemt juridisk fagområde som forretningsjuss internasjonal rett miljørett finanslovgivning, strafferett, skatterett, etc.

Mangfoldet av ulike jussprogrammer kan være overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære jussgradene og -programmene som er listet opp nedenfor.

SRH University Heidelberg

Master of Laws i Internasjonal og Comparative Business Law

Desember 19, 2018
Moderne bedrifter trenger dypt utdannede og godt trente juridiske eksperter. Vårt program fokuserer på høyt engasjert og kvalifisert studenter interessert i en grundig global forståelse av lov og mekanismer for å koordinere menneskelige samspill i moderne samfunn. I følge konseptet om en funksjonell sammenlikning av loven tar studiet på viktige spørsm… [+]ål om moderne forretningslov, med fokus på tysk, europeisk, engelsk-amerikansk og kinesisk lov. Nyutdannede vil bli optimalt forberedt på internasjonale transaksjoner, lederskap i interkulturelle lag og for å møte utfordringene i dagens globaliserte økonomi. [-]

Sheffield Hallam University

LLM Anvendte Menneskerettigheter

Desember 11, 2018
Denne høyere grad gir grunnlaget du trenger for å legge inn menneskerettighetsloven og utvikler din eksisterende grad. Du vil dekke bredden av menneskerettighetsteori og praktisere og uteksaminere som en dyktig, kunnskapsrik og ansatt utøver.

ESBS - European Sport Business School

Sportsrett Program

Desember 16, 2018
Det overordnede målet med programmet er at studenten kjenner de juridiske og juridiske grunnene til sporten.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er jusstudier?

Jusstudier er akademiske programmer på lavere og høyere nivå, som tilbys av jusshøyskoler eller ved de juridiske fakultetene på universitetene. Jussprogrammer tilbys ved skoler over hele verden, har et bredt spekter av spesialiseringsmuligheter, og kan passe nesten enhver potensiell student.

Hva er fordelene ved å ta juridisk embetseksamen?
Det er flere fordeler ved å studere juss. Noen juridiske embetseksamener gjør bæreren kvalifisert til å praktisere loven. Andre jussprogrammer gir den nyutdannede jusstudenten mulighet til å fokusere på ett juridisk område.

Hva studerer vi når vi tar en juridisk grad?
Jussprogrammene kan ofte variere avhengig av land og universitet. Mange universiteter rundt om i verden tilbyr bachelorprogrammer i juss (LLB), som er et jussprogram av lavere grad. Andre universiteter tilbyr Doctor juris-programmer som en vei til kvalifisert juridisk embetseksamen. I tillegg tilbys mastergrad (LLM), MBA og PhD i juss ved juridiske fakulteter. I jusstudiet er det vanlig for studentene å spesialisere seg i et felt innen den juridiske disiplin. For eksempel kan man spesialisere seg innenfor: - kontraktsrett, -strafferett, - immaterialrett, - utlendingsrett, - menneskerettigheter, - arbeidsrett, - skatterett, - miljørett, - banklov, etc.

Hvilket karriere kan man oppnå med en juridisk embetseksamen?
Nyutdannede med bachelorgrad i juss (LLB) eller fra Doctor juris-programmer er kvalifiserte til å begynne å praktisere på fagfeltet sitt etter å ha gjennomført den lokale kvalifiserende eksamenen (vanligvis kalt "bar exam"). Juridisk praksis kan være alt fra å jobbe i et lokalt eller internasjonalt firma som representerer klienter i retten, til å gi råd til offentlige komiteer, å arbeide for ikke-statlige organisasjoner eller gjøre pro-bono arbeid. Både jurister, advokater, sakførere og høyesterettsadvokater finner ut at de kan få mer ut av arbeidet sitt når de øker sine faglige kvalifikasjoner med en jussgrad på høyere nivå, for eksempel en mastergrad, LLM eller PhD i rettsvitenskap. Karrieremulighetene for nyutdannete ved et jussprogram er mangfoldige og relativt stabile: Det er tross alt slik at så lenge vi har lover, vil verden alltid ha bruk for advokater.

Hvor mye koster det for å ta en grad innen juss?
Kostnadene ved å skaffe en grad i juss vil variere fra fakultet til fakultet og fra land til land. Kostnader som må tas med i beregningen er for undervisning, rekvisita, studieavgifter og levekostnader. Ulike stipender kan være tilgjengelige for kvalifiserte søkere på noen jussprogrammer. Det er mulig å kontakte universitetene direkte fra denne nettsiden for mer spesifikk informasjon.

Hvilke opptakskrav gjelder på en grad i juss?
En forutsetning for å bli tatt opp på en lavere grad i juss er vitnemål som viser at du har fullført videregående skole. Studenter med svært gode resultater vil generelt bli foretrukket, særlig på konkurranseutsatte programmer. Jussprogrammer på høyere nivå (Doctor juris, LLM, mastergrad eller PhD) krever at søkeren skal ha gjennomført en universitetsgrad på lavere nivå i et beslektet emne. Studiekravene på de ulike nivåene vil variere avhengig av programmet, skole og land. Programmer innen LLB og Doctor juris fokuserer på undervisning i de temaene som vil bli testet i de profesjonelle kvalifiserende eksamener i det aktuelle landet.

Hvorfor ta en grad i juss som nettstudium?
Studieprogrammene i juss på nett er en mulighet for fagfolk i jobb, eller for dem med en travel timeplan, for å få tid til å studere. Utmerkede universiteter over hele verden tilbyr programmer i juss som nettstudium for studenter både på lavere og høyere nivå. Å ta en juridisk embetseksamen over nett er en fin måte å skaffe jusskvalifikasjoner på, uten å måtte pendle til campus hver dag.