LLM programmer

En LLM eller Master of Laws er en grad som tildeles dem som allerede har en juridisk grad på bachelornivå, og som i tillegg har gjennomført utdanning på høyere nivå og selvstendig forskning på et bestemt juridisk område. Jurister kan velge å gå et LLM-program for å få kompetanse på et bestemt felt, for karriereutvikling, og for å bygge faglig nettverk.

Noen eksempler på LLM-programmer er i juridiske sektorer som informasjonsteknologi, skatterett, finansielle tjenester, internasjonal rett, miljørett, og forretningsjuss. Noen universiteter lar også studentene få utforme sine egne spesialiserte LLM-programmer, sentrert om deres egne faglige interesser. LLM-programmer tar vanligvis minst et år å fullføre, og mens noen programmer hovedsakelig består av forskning, er det andre som også krever kursarbeid. På noen studier kreves det av LLM-studentene at de gjennomfører en større forskningsbasert oppgave for å oppnå graden.

Mangfoldet av ulike LLM-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære LLM-programmene som er nevnt nedenfor.

Nye LLM'er

SRH University Heidelberg

Master of Laws i Internasjonal og Comparative Business Law

Desember 19, 2018
Moderne bedrifter trenger dypt utdannede og godt trente juridiske eksperter. Vårt program fokuserer på høyt engasjert og kvalifisert studenter interessert i en grundig global forståelse av lov og mekanismer for å koordinere menneskelige samspill i moderne samfunn. I følge konseptet om en funksjonell sammenlikning av loven tar studiet på viktige spørsm… [+]ål om moderne forretningslov, med fokus på tysk, europeisk, engelsk-amerikansk og kinesisk lov. Nyutdannede vil bli optimalt forberedt på internasjonale transaksjoner, lederskap i interkulturelle lag og for å møte utfordringene i dagens globaliserte økonomi. [-]

Sheffield Hallam University

LLM Anvendte Menneskerettigheter

Desember 11, 2018
Denne høyere grad gir grunnlaget du trenger for å legge inn menneskerettighetsloven og utvikler din eksisterende grad. Du vil dekke bredden av menneskerettighetsteori og praktisere og uteksaminere som en dyktig, kunnskapsrik og ansatt utøver.

University of Puerto Rico - Río Piedras

Master of Laws (LL.M.)

Desember 1, 2018
Master of Laws Programmet tar sikte på å utvikle advokater i prinsippene og prosedyrene i de juridiske systemene i den angloamerikanske tradisjonen og sivilrett tradisjon. LL.M. Den er utformet for ett (1) studieår for å fullføre oppgaven, som kan utvides i maksimalt to (2) år med velbegrunnede grunner, og består av 24 (24) kontakt timer.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

LLM

For å få praktisere som jurist i USA og mange europeiske land, må du gjennomføre jusstudier og i tillegg bestå en rekke faglige prøver, ofte kalt "the bar exam", for å vise at du har god forståelse for det juridiske fagområdet. De studentene som ønsker å utvide sin kompetanse ytterligere, har muligheten til å fortsette sine studier etter at de grunnleggende studiekravene er gjennomført. En mulighet er å ta en LLM, et vanlig program for studenter som er interesserte i å praktisere internasjonalt. Vurderer du å ta en LLM, vil det hjelpe deg å lære mer om denne graden, slik at du kan avgjøre om det er det riktige valget for å oppnå dine mål.

 

Hva er en LLM?

LLM står for Master of Laws. Denne høyere graden velges ofte av jusstudenter som ønsker videre utdannelse på et bestemt juridisk område, for eksempel immaterialrett eller bankrett.

LLM-graden er internasjonalt anerkjent. I de fleste land er den er ikke nok i seg selv til å kunne praktisere som jurist. Den fungerer heller som et supplement til en bachelorgrad i juss eller en Doctor Juris. For å få praktisere som jurist, må studenten først få sin akademiske grad og bestå advokatprøvene - "the bar exam" eller tilsvarende. En LLM er ganske enkelt en måte å legge ytterligere kvalifikasjoner til en students allerede oppnådde kompetanse.

Selv om LLM-programmene er internasjonalt anerkjente, er de ikke universelt definerte. Dette betyr at en LLM-grad ved en skole i USA kan dekke ulike emner enn en skole i Storbritannia. Ofte inngår emner som skal gi utenlandske advokater innføring i den juridiske praksisen i det aktuelle landet.

 

Fordeler ved å ta en LLM

En LLM-grad er ikke obligatorisk for å få jobbe som advokat, men mange bedrifter foretrekker å arbeide med studenter som har oppnådd denne graden. Ikke bare viser den at studenten har fått spesialisert opplæring, den viser også at studenten er dedikert til juridisk arbeid og villig til å arbeide ekstra for å forbedre utdannelsen sin.

Som med de fleste studier på høyere nivå, vil en LLM-grad øke juristens lønnsmuligheter. Noen jurister har opplevd et lønnshopp på rundt syv prosent etter å ha oppnådd en LLM. Dette er ingen garanti, hver arbeidsgiver vil ha sine egne regler om lønnstillegg for videreutdanning, men lønnstillegg er vanlig.

LLM-programmer er internasjonalt anerkjente grader, som gjør jurister kvalifiserte til å jobbe i multinasjonale settinger. Bedrifter som regelmessig arbeider med internasjonale saker kan ha nytte av å ansette jurister med en LLM, noe som øker studentenes jobbmuligheter. Ettersom verden stadig blir mindre, vokser etterspørselen etter advokater som kan jobbe internasjonalt raskt, og en LLM vil hjelpe til med å fylle dette behovet.

Jurister som planlegger å flytte til et nytt land kan ta en LLM for å bli kvalifisert til å praktisere på sitt nye bosted. Regelverket rundt dette varierer enormt, men i enkelte land er en internasjonal juridisk grad og det rette LLM-programmet alt som trengs for å bli kvalifisert til å ta advokateksamen ("the bar exam") og praktisere som advokat i et nytt land. Noen ganger vil juristen bli nødt til å ta et helt utdanningsprogram for å få lov til å ta "the bar exam".

Dette er noen av de mer åpenbare fordelene ved å ta en LLM. En annen fordel, og en som inspirerer mange til å ville ta en LLM i første omgang, er muligheten til å kunne utvide sitt faglige nettverk på et bestemt juridisk område. Menneskene du møter i studiesammenheng, både lærere og medstudenter, kan vise seg å utgjøre et verdifullt nettverk etter at studiene er avsluttet.

 

Hvor mye koster det å ta en LLM?

Å oppgi kostnader for en LLM er vanskelig, ettersom hvert universitet har sitt eget system. Det stopper heller ikke der - kostnadene vil variere sterkt fra land til land, og de vil variere avhengig av om studenten velger å studere på fulltid eller deltid. I USA kan en LLM-grad koste mellom 30 000 og 50 000 dollar, bare for undervisningen. Når man legger til andre kostnader, bør studenten være forberedt på å betale mellom 70 000 og 80 000 dollar for en LLM. Selv om dette kan virke som en høy pris, bør du ikke la det hindre deg i å vurdere denne graden. Muligheter for stipender og lån, kan gjøre LLM-graden økonomisk overkommelig allikevel.

 

Opptakskrav på LLM

Dersom du vurderer å ta en LLM, vil en god forståelse for de grunnleggende opptakskravene hjelpe deg å ta riktig avgjørelse. De fleste programmer krever at studenten allerede har en akademisk grad i juss. Hvis programmet du har valgt ikke har dette kravet, vil det kreve en akademisk grad på lavere nivå i et beslektet felt. Programmene er ofte forskningsbaserte og krever lite tid i forelesningssalen, selv om forelesninger også forekommer. De fleste LLM-programmer omfatter en akademisk avhandling, slik at studenten får presentert det han eller hun har lært på programmet.

 

Land som tilbyr LLM-programmer

Historisk sett er en LLM primært blitt tilbudt i engelsktalende land, ettersom det var her man brukte betegnelsene bachelor og master. Dette systemet har siden spredt seg til en rekke europeiske og asiatiske land. Noen av dem, deriblant Finland, har til og med gått over til å gjøre en LLM til minimumskravet for å kunne praktisere som jurist.

Hvis du er interessert i å ta et LLM-program, må du avgjøre hvilket land som passer best for deg. LLM-programmer tilbys over hele USA og Storbritannia. Canada, mange europeiske land og flere land i Asia tilbyr også LLM-programmer. Studenter velger vanligvis å ta en LLM i landet de bor i, eller det landet hvor de ønsker å jobbe. Husk at undervisningsspråket kan være det aktuelle landets morsmål.


Ulike typer LLM-grader

LLM-programmer tilbys på mange ulike juridiske områder. LLM i skatterett og LLM i folkerett er noen av de mest populære programmene. Andre muligheter er menneskerettigheter, åndsverk maritim rett forretningsdrift bankvesen helsesektor finans og internasjonal skatt. Korporativ finans og eiendomsmegling kan også velges som LLM-spesialisering.

For jurister som er ønsker å heve lønnspotensialet sitt mest mulig, og samtidig åpne dører for en internasjonal karrière, er en LLM et logisk valg. Ved å finne riktig program, kan disse juristene forbedre sin økonomiske situasjon og sine jobbmuligheter på kun et år.