LLM i European Criminal Justice in a Global Context

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Europas åpne samfunn og kriminell rettferdighet: et utfordrende forhold

Strafferettssystemer står overfor utfordringene med internasjonalisering, digitalisering og europeisk integrasjon. Nasjonale strafferettssystemer må samhandle med andre rettsområder og med andre rettslige pålegg. Dette er helt tydelig i Europa, hvor viktige deler av nasjonal materiell og prosessuell strafferett er brakt innenfor rammen av EUs lovgivning. EU-lovgivning og strafferett har inngått et dynamisk samspill, som former og omdefinerer selve grunnlaget. Dette er nødvendig for å kontrollere kriminalitet og sikre behørig prosess på nasjonalt, EU- og internasjonalt nivå (FN, Europarådet), men også for å håndheve EUs politikk og beholde Europas posisjon som en global aktør innen sikkerhet og kriminell rettferdighet.

I videoen forteller professor François Kristen deg om masterstudiet European Criminal Justice in a Global Context og karriereutsiktene denne mesteren tilbyr:

Integrert kriminell rettferdighet: muligheter og utfordringer

Utrecht University LLM i European Criminal Justice in a Global Context er en mulighet til å dykke dypere i dette stimulerende debattområdet. En debatt som er kjernen i ethvert strafferettssystem. Programmet knytter de nasjonale strafferettssystemene i EUs medlemsstater til EUs strafferett, EUs forfatningslov, inkludert grunnleggende rettigheter og EUs administrasjonsrett. Det utvider kunnskapen din om EUs strafferett. Den analyserer samspillet med de kriminelle rettssystemene i andre EU-land eller tredjeland (for eksempel USA) under nye, innovative former for håndhevingssamarbeid. Den undersøker forholdene mellom nasjonal strafferettspleie og det kraftig økende antallet EU-håndhevingsbyråer. Dette unike og innovative programmet gir en inspirerende intellektuell utfordring, samt plattformen for en givende juridisk karriere på nasjonalt, europeisk eller internasjonalt nivå.

"Vi utfordrer studentene våre til å undersøke hvordan strafferettssystemer kan tilpasse seg de skiftende og endrede kravene disse systemene står overfor i dag."

Professor dr. Michiel Luchtman

Programmets innhold

LLM i European Criminal Justice in a Global Context fokuserer på:

 • De konstitusjonelle grunnlagene for strafferettslige rettigheter i en europeisert setting, inkludert den grunnleggende rettighetsdimensjonen og harmonisering av forsvarsrettigheter og garantier;
 • Effektene og virkningen av EU-lovgivningen på innenlandsk strafferettspleie og dens forhold til administrativ rettshåndhevelse på områder som anti-hvitvasking, økonomisk svindel og andre alvorlige lovovertredelser over landegrensene;
 • De forskjellige juridiske regimene for transnasjonalt håndhevingssamarbeid og utveksling av informasjon, inkludert European Arrest Warrant og European Investigation Order;
 • Forholdene mellom nasjonal strafferettspleie og EU-myndigheter som Eurojust og den europeiske statsadvokatembetet;
 • Forholdet mellom europeisk strafferettspleie og dens globale kontekst (ytre dimensjon).

Dette ettårige masterstudiet starter i september. Studieåret består av:

 • En obligatorisk del verdt (45 EC) som omfatter obligatoriske fire hovedkurs (30 EC) og valgfrie moduler (Capita Selecta) (15 EC).
 • A Research and Thesis Trajectory (15 EC).

Programmål

Å delta i dette programmet ved Utrecht University er en mulighet til:

 • Få god kunnskap om EUs strafferett og dens samhandling med nasjonale strafferettssystemer;
 • Utvikle en solid forankring i de aktuelle spørsmålene, som de konstitusjonelle grunnlaget for EUs område med frihet, sikkerhet og rettferdighet, harmonisering av strafferett og straffende administrativ lov;
 • Forstå EUs politikk og juridiske virkemidler for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet på den ene siden og ivareta menneskerettighetene på den andre;
 • Lær å navigere i det komplekse nettet for rettslig samarbeid i kriminalsaker;
 • Forstå forholdet mellom europeisk strafferettspleie og dens globale kontekst;
 • Gjennomføre din egen forskning på europeisering av strafferett, og vurdere rollen til ditt lands strafferettssystem i dette landskapet;
 • Forbered deg på juridisk praksis og utvikle muntlige og skriftlige presentasjonsevner gjennom en kombinasjon av casestudier, Moot Courts og simulerte forhandlinger;
 • Utdyp din kunnskap om spesifikke områder av EUs strafferett som et grunnlag for fremtidig læring;
 • Utvikle en kritisk, reflekterende holdning, inkludert evnen til å gi og motta tilbakemelding, også i samfunnsdebatter;
 • Bli en del av avantgarden i det nye feltet europeiske strafferettshåndhevelsessystemer;
 • Forbered deg på spennende karrieremuligheter på nasjonalt, europeisk eller internasjonalt nivå.

Karrieremuligheter

Dette spesialiststudiet er designet for å forberede deg på dagens dynamiske, raskt skiftende og stadig mer globaliserte juridiske miljø. Følg lenken for å lese mer om potensielle karrieremuligheter på nasjonalt, europeisk eller internasjonalt nivå.

Sammendrag

 • Grad:
  • Tittel: LLM
  • Master i: European Law
  • Program: European Criminal Justice in a Global Context
 • Akkreditering: Akkreditert av NVAO
 • Croho-kode: 60602
 • Instruksjonsspråk: engelsk
 • Del- eller heltidsstatus: Heltid
 • Varighet: 1 år
 • Studiepoeng: 60
 • Studiestart: september 2020
 • Søknadsfrist:
 • Nederlandsk- og EU / EER-studenter: 1. juni
 • Ikke-EU / EØS-studenter: 1. april
 • Studieavgift:
 • Nederlandsk og andre EU / EØS-studenter (lovpålagt gebyr 2020-2021, på heltid): € 2.143
 • Ikke-EU / EØS-studenter (institusjonsavgift): 2019-2020: € 16.600, 2020-2021: € 17.078
 • Fakultet: Jus, økonomi og styring
 • Graduate School: Law, Economics and Governance

Sist oppdatert april 2020

Om skolen

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Les mer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Minimér