LLM i Cyber Law

Generelt

Programbeskrivelse

Det juridiske fakultetet ved University of Johannesburg tilbyr et LLM- eller masterprogram i cyber Law.

Dette LLM-programmet er et sui generis-program som diskuterer relaterte aspekter ved Cyber Law. Disse Cyber Law-aspektene omslutter krysset som eksisterer mellom lov og den fjerde industrielle revolusjon (4IR). Den har også som mål å gi studentene grundig juridisk og teknisk kunnskap og ferdigheter med å etablere og implementere responsive programmer, policyer og juridiske rammer knyttet til det stadig utvidende området innen Cyber Law. På en mer langstrakt måte belyser masterstudiet i cyber Law både fordelene og utfordringene informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) gir samfunnet. Derfor introduserer den studentene de viktige aspektene ved loven som omhandler måten å omfavne fordelene ved IKT og regulere eller kontrollere utfordringene som følger av disse IKT-ene.

Dermed blir bransjeeksperter innen cyber Law invitert til å gi praktisk innsikt i loven og dens relevans for 4IR.

Følgelig detaljerer programmet på en elementær og ekspert måte både fordelene og manglene ved loven når det gjelder å håndtere utviklingen som følger av 4IR. Den setter videre lovlige gjennomførbare rammer som adresserer disse fordelene og begrensningene i en digital tid.

Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)

Om programmet

Varighet: 12 måneder

Metode: Blended tilnærming som inkluderer bruk av klasser og online diskusjoner og / eller aktiviteter.

Vurdering: Klasseaktiviteter, individuelle eller gruppediskusjoner, skriftlig oppgave (r), prøver og eksamener, og en mini-avhandling.

Resultat: Etter fullført mastergrad i cyberrett, vil studentene få en mastergrad i cyberrett fra University of Johannesburg .

Program Innhold

Programmet er designet for å styrke studentens forståelse av emnene som er angitt nedenfor og for å gi studentene en omfattende forståelse av prinsippene, standardene og veiledningen om hvordan de skal håndtere i sanntid med fordelene ved 4IR og ta opp posisjonen til loven i å svare på 4IR.

Følgelig dekker programmet tre obligatoriske emner og to valgfrie moduler (valgfag). Dermed er studentene pålagt å melde seg på alle obligatoriske moduler og velge ett valgfag fra de listede valgfrie modulene.

1. Obligatoriske moduler

1.1 Personvernloven for data og informasjon:

(a) Denne modulen gir en bred oversikt over lover og prinsipper for data og informasjon. Den beskriver også essensen, viktigheten og virkningen av disse prinsippene for samfunnet.

(b) Den studerer også effekten av 4IR på lovlig innsamling og behandling av data. Prinsippene som regulerer innsamling og behandling av data styrer denne diskusjonen.

1.2 Elektronisk eller e-handel:

(a) Denne modulen studerer elektronisk eller e-handel. Fokuset er blant annet på dannelse av handelsavtaler og nødvendige formaliteter knyttet til etablering av disse kontraktene. Den dekker også tilgjengelige juridiske prinsipper for beskyttelse av forbrukere som handler online eller elektronisk.

1.3 Nettkriminalitet og cybersikkerhet:

(a) Dette inneholder en fullstendig drøfting av nettkriminalitet og cybersikkerhet. Faktabaserte scenarier diskuteres for å illustrere styrken og grensene til loven for å regulere forbrytelser begått online eller begått ved bruk av Internett som verktøy eller instrument.

(b) Dette dekker også lovens stilling i forhold til forbrytelser som ikke krever menneskelig inngripen eller menneskelig kontroll av teknologi. På denne måten brukes AI, roboter eller maskiner som eksempel.

2. Valgfrie moduler eller kurs

2.1 Tvisteløsning på nettet

(a) Dette dekker naturen og viktigheten av IKT i løsningen av juridiske tvister. Praktiske eksempler og bransjeeksempler brukes for å belyse hvilken rolle IKT spiller eller kan spille for effektiv og effektiv løsning av tvister.

(b) I tillegg dekker denne modulen de beslektede aspektene av loven, for eksempel strafferett, lovlovgivningen og bevisloven, ved løsning av tvister ved bruk av online tvisteløsningsmekanisme.

2.2 Elektronisk eller e-regjering

(a) Denne modulen diskuterer den juridiske effekten av IKT på å gi offentlige tjenester til samfunnet. Den eksemplifiserer den overordnede ideen for e-forvaltning og gransker de forskjellige gjeldende e-forvaltningstjenestene.

(b) Den undersøker også verktøyet og prinsippene som er nødvendige for e-regjering.

Programpresentanter

Professor M Njotini er programleder eller koordinator for dette programmet.

Hvem skal delta?

Programmet dekker eller er ment å dekke et bredt utvalg av felt eller bransjer som strekker seg utover blant annet de juridiske, rettsmedisinske eller tekniske yrker.

Inntakskrav

Som et minimumskrav til opptak må studentene ha oppnådd et gjennomsnitt på 65% for juridiske eller rettslige fag i deres LLB-grad.

Utvekslingsstudenter

Ikke-sørafrikanske studenter bør forhøre seg fra fakultetet om lovkravene.

applikasjoner

Neste studentinntak vil være i februar 2020. Fakultetet forbeholder seg retten til å ikke tilby spesielle moduler i et bestemt år

NB: Ytterligere informasjon om graden og / eller søknadsprosessen kan fås ved å kontakte fakultetet:

Fru Andani Ramulongu
Tlf: 011 559 3552
E-post: aramulongu@uj.ac.za

Sist oppdatert May 2020

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg