LLD in Doctors of Law

Generelt

Programbeskrivelse

Formålet med kvalifiseringen

Hensikten med denne kvalifikasjonen er å la studentene demonstrere en evne til å gi et eget, særegent og nytt bidrag til kunnskapskorpuset om et bestemt juridisk studieemne.

Regler for tilgang

Generell

Jeg. Minimumskrav til inngang er en LLM-grad (eller tilsvarende kvalifikasjon) på NQF-nivå 8 eller 9 og et minimum antall studiepoeng på 892. Kandidater for opptak til doktorgrader, generelt, må ha oppnådd sin tidligere grad med et gjennomsnittlig karakter på minst 65%.

ii. Fakultetsstyret kan kreve at studenter underkaster seg en muntlig eksamen på fastsatt studiemateriell for å demonstrere sin kompetanse for doktorgradsforskning før de blir tatt opp til kvalifikasjonen.

iii. Den aktuelle instituttlederen kan tillate en søker å registrere seg som student for å få veiledning med og bruke fasilitetene ved universitetet til utarbeidelse av et forskningsforslag. Dette skaper ikke en forventning om at studenten skal bli tatt opp til doktorgradsstudier og slik registrering er foreløpig i påvente av at styret for Det juridiske fakultets godkjenning av studenten skal bli godkjent. Styret for Det juridiske fakultetet godkjenner opptaket til studenten og anbefaler til Senatet for høyere grader komiteen ved universitetet tittelen på oppgaven og veileder (e) på grunnlag av

 • studentens faglige fordeler;
 • tidligere kvalifikasjoner oppnådd av studenten;
 • verdien av forskningsforslaget som er lagt fram for styret; og
 • tilgjengeligheten og kompetansen til et medlem av fakultetet for å fremme studiet.

Anerkjennelse av tidligere læring

Gjennom anerkjennelse av realkompetanse kan en student få tilgang, eller avansert plassering, eller anerkjennelse av status, under forutsetning av at han / hun fortsetter studiene ved dette universitetet.

Bestått krav

For å oppnå kvalifikasjonen, må oppgaven godkjennes.

Curriculum

 • Jeg. Minimumsperioden for LLD-grad er to år.
 • ii. Den maksimale studietiden for LLD-graden er fire år. Forlengelse av denne perioden vil bare bli underholdt under eksepsjonelle omstendigheter og vil bli behandlet i samsvar med retningslinjene for høyere grader og forskere.
 • iii. Læreplanen består av en avhandling som er et originalt bidrag til kunnskapen og innsikten i faget.
 • iv. Studenten må også sende inn en publiserbar artikkel basert på oppgaven sin, som etter promotors skjønn kan leveres for publisering i et lovtidsskrift under forfatterskap av studenten eller både studenten og promotøren.
 • v. LLD-graden tilbys i følgende fordypningsfelt:
 • en forvaltningslov
 • b sivil prosesslov
 • c Forfatningslov
 • d Straffelov
 • e Straffeprosesslov
 • f Menneskerettigheter
 • g Urfolkslov
 • h Internasjonal rett
 • i Tolkning av vedtekter
 • j Jurisprudence
 • k Evidensloven
 • l Mercantile Law
 • m Internasjonal privatrett
 • n Privatrett
 • o Romersk lov
 • p Trygderett

Registrerings- og startdatoer

Registrering starter i januar og forelesninger i februar for både studenter og studenter.

Alle forskningsprogrammer for master og PhD kan registrere seg gjennom året.

Sluttdato: Det akademiske starter i januar og slutter i desember. Programfristen bestemmes av programmets varighet.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg