Doctor Juris-programmer

Doctor Juris-programmer

Doctor Juris-programmer er utformet for studenter som ser for seg en karrière som jurist, advokat, juridisk rådgiver, eller andre yrker innen rettssystemet.

Doctor Juris-programmene er mange og tilbys i nesten alle land. En Doctor Juris kan tas ved en rekke universiteter og juridiske fagskoler, og kan kombineres med en annen grad, som en MBA eller PhD. Mengden ulike Doctor Juris-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære Doctor Juris-programmene som er ført opp nedenfor.

Nye Doctor Juris

California Western School of Law

Juris Doctor (JD) Program

November 13, 2018
Vårt innovative Juris Doctor (JD) -program legger vekt på ferdighetsbasert trening og forbereder deg for en vellykket og tilfredsstillende karriere i juridisk yrke.

Australian National University (ANU) - Law

Juris Doctor

November 6, 2018
ANU Juris Doctor (JD) er et særegent program utviklet for kandidater i ikke-juridiske disipliner (eller ikke-australske lovgrader) og gir kvalifikasjonen som kreves for opptak som advokat i Australia og noen andre jurisdiksjoner.

University of Hawai‘i at Mānoa, William S. Richardson School of Law

JD Program

November 3, 2018
På Law School er vi forpliktet til å lære som et samarbeidsprosjekt. Vårt program utfordrer elevene til å vokse intellektuelt og profesjonelt.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en Doctor Juris?

Hva er en Doctor Juris?

Doctor Juris (på engelsk også ofte kalt Doctor of Law eller Doctor of Jurisprudence) er den høyeste yrkesrettede graden man kan ta på det juridiske fagfeltet. Doctor Juris-graden forkortes ofte JD, og med denne graden tar de ferdigutdannede som regel det profesjonelle suffikset "esquire" etter navnet sitt, istedet for prefikset "Dr." En Doctor Juris må ikke forveksles med en PhD i juss, sistnevnte er en forskningsbasert grad som krever en akademisk avhandling.

Hva er fordelene med å ta en Doctor Juris?

Doctor Juris-programmene har en vitenskapelig tilnærming til det juridiske fagområdet, med vekt på logikk og kontradiktorisk analyse. Med sin praktiske tilnærming til jussfaget, forbereder en Doctor Juris studentene på en karrière som jurist, advokat, skrankeadvokat, juridisk rådgiver eller juridisk praktiserende i en annen stilling. DJ-programmene vil også forberede studenten til å lykkes med sine yrkesrettslige eksamener (noen ganger kalt "Bar" eksamen), som kreves for å praktisere i de fleste land. Å bestå denne juridiske yrkeseksamenen er inngangsporten til en karrière innen rettsvitenskap.

Hva studerer man på en Doctor Juris?

Doctor Juris-programmet består av grunnleggende rettsvitenskapelige kjernefag og obligatorisk forberedelse til jusseksamen. Obligatoriske doktorgradskurser i juss omfatter vanligvis kontraktsrett, erstatningsrett, strafferett, faglig ansvar og tvistemålsrett. I tillegg kan DJ-studenter ta valgfrie emner eller de kan velge å fokusere på et bestemt rettsvitenskapelig område, for eksempel immaterialrett eller internasjonale menneskerettigheter, Hvor mye koster det å ta en Doctor Juris?

Kostnadene knyttet til et Doctor Juris-studium kan variere svart fra land til land, og også mellom universiteter. Tiden studenten bruker på å fullføre programmet vil også påvirke den totale kostnaden for graden. Etter å ha bestått eksamen, vil en Doctor Juris måtte betale en avgift til det aktuelle landets advokatforening eller juridiske forsamling for å få ta sin yrkeseksamen. Investeringen vil imidlertid som regel være verdt det, ettersom advokater ofte er blant de best betalte yrkesgrupper i de fleste land verden over.

Hva er opptakskravene på en Doctor Juris?

En bachelorgrad er et grunnleggende krav på doktorgrads- og JD-programmer. Vanligvis kreves ingen mastergrad for å bli tatt opp ved et Doctor Juris-program. Når det gjelder andre krav til søkerne, varierer dette svært fra universitet til universitet og kan omfatte hvilket program man gikk på bachelornivå og øvrig juridisk erfaring. Potensielle studenter bør kontakte aktuelle skoler for å få informasjon om opptakskrav. Det tar to til fire års fulltidsstudium å fullføre en Doctor Juris. Det stilles krav til studentenes karakterer, som må være over et bestemt snitt, og ytterligere studiepoeng eller kurser kan kreves for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Hvorfor ta en nettbasert Doctor Juris?

Mange universiteter tilbyr nettbaserte Doctor Juris-programmer, som gir mer fleksibilitet, men som samtidig opprettholder det faglige fokuset. En nettbasert Doctor Juris er utformet for å passe inn i en travel hverdag, den gir muligheten til å studere samtidig som man kan fortsette å arbeide, eller ivareta andre forpliktelser. Ved hjelp av toppmoderne læringsteknologi, kan professorer enkelt kommunisere med nettstudentene om oppgaver og kursarbeid, uten at studenten må reise til studiestedet.

Hvor kan man ta en Doctor Juris?

Doctor Juris og doktorgradsprogrammer i juss tilbys ved universiteter og andre akademiske institusjoner rundt om i verden, i USA, Japan, Canada, Australia, Hong Kong, Storbritannia, Brasil, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Italia, og mange andre land. Noen universiteter tilbyr studier på deltid, på nett eller som fjernundervisning for Doctor Juris-studenter, noe som gjør det mulig å satse på en DJ-grad fra hvor som helst i verden. Hvis du er interessert i å lære mer om Doctor Juris-programmer ved universiteter rundt om i verden, kan du lese mer her.