Irland

Om Irland

Det 's ingenting som Irland, et land som ' s del av Europa, sitter på den nordvestlige delen av kontinentet. Denne øya nasjon er hjem for mer enn 6,4 millioner mennesker, om lag 4,6 millioner av dem bor i Republikken Irland. Fra de lave fjellene til de åpne grønne slettene, er Irland et vakkert land. Det er også et viktig og kraftig økonomisk kraft i Europa. Området har en rik kultur, et pulserende og moderne livsstil, og en god del av tradisjonen. For studenter som vurderer å studere jus i Irland, er det mange fordeler ved å gjøre det, inkludert et krevende juridisk felt som krever moderne og fullt utdannede studenter. Internasjonale studenter er ofte velkomne, hvis det er ledige åpninger i Irland 's juridiske skoler. Hva er lov System i Irland? Det juridiske systemet i Norge er basert rundt konstitusjonelle, felles, og vedtekt lov. Lovene i landet holdes i Grunnloven av Irland.Landet 's sedvanerett systemet er basert på den parlamentariske stil funnet i det britiske systemet. Loven systemet bryter ned ytterligere med lokale lover som er langt mer tradisjonell og basert på kulturelle påvirkninger. Landet 's Grunnloven gir for hjørnesteinen i all den irske rettssystemet, skjønt, og juridiske studier på dette området fokuserer på dette området.

Studere jus i Irland

Hva er en Law Degree i Irland? Det finnes ulike lov grad programmer tilgjengelig i Irland. Som en undervisning, kan elevene få en Bachelor of Law (LLB) i næringslivet, statsvitenskap, samt i ulike internasjonale juridiske studier. Post graduate programmene omfatter Master of Law (LLM) samt "Interrogational og Comparative Law " grad og "International og European Business Law " grad. En doktorgrad i jus er også tilgjengelig etter å ha fullført en LLM. Det er en stor mengde av spesialiseringer tilgjengelig i irske jusstudier. Law høyere utdanning i Irland Det er mange lover skoler og universiteter over hele Irland tilbyr jusstudier. Studentene må konkurrere om å få aksept i disse skolene, med et gjennomsnitt på bare den øverste syv prosent innpass. Likevel, er internasjonale studenter som kan få tillatelse, skole aksept, og et visum til landet velkommen på disse lover skoler.Opptakskrav tendens til å være mindre vanskelig for internasjonale studenter. Studentene er sannsynlig å bruke mellom fem og seks år å få sin utdanning til å sitte for lisensiering eksamen. Studenter med en lavere grad kan også være i stand til å fullføre sin utdanning i en lov skole, som vanligvis krever tre års utdanning. Etter eksamen, kan elevene finne arbeid i hele Irland. Studentene må jobbe i et advokatfirma før å skaffe profesjonell lisensiering. Etterspørselen etter kvalifiserte fagfolk i Irland er moderat til høy, med et nytt fokus på mer spesialiserte advokater enn noensinne. Internasjonale studenter kan finne dette landet 's juridiske systemet til å være en givende en for en lang, varig karriere.