Det 's ingenting som Irland, et land som ' s del av Europa, sitter på den nordvestlige delen av kontinentet. Denne øya nasjon er hjem for mer enn 6,4 millioner mennesker, om lag 4,6 millioner av dem bor i Republikken Irland. Fra de lave fjellene til de åpne grønne slettene, er Irland et vakkert land. Det er også et viktig og kraftig økonomisk kraft i Europa. Området har en rik kultur, et pulserende og moderne livsstil, og en god del av tradisjonen. For studenter som vurderer å studere jus i Irland, er det mange fordeler ved å gjøre det, inkludert et krevende juridisk felt som krever moderne og fullt utdannede studenter. Internasjonale studenter er ofte velkomne, hvis det er ledige åpninger i Irland 's juridiske skoler. Hva er lov System i Irland? Det juridiske systemet i Norge er basert rundt konstitusjonelle, felles, og vedtekt lov. Lovene i landet holdes i Grunnloven av Irland.Landet 's sedvanerett systemet er basert på den parlamentariske stil funnet i det britiske systemet. Loven systemet bryter ned ytterligere med lokale lover som er langt mer tradisjonell og basert på kulturelle påvirkninger. Landet 's Grunnloven gir for hjørnesteinen i all den irske rettssystemet, skjønt, og juridiske studier på dette området fokuserer på dette området.

Universiteter i Irland