Columbia er en konstitusjonell republikk ligger i nordvest Sør-Amerika og grenser til Stillehavet, Det karibiske hav, Peru, Brasil og Venezuela. A "midt " makt anses å ha den tredje største økonomien blant andre søramerikanske land; Columbia 's regjering er styrt av en grunnlov endret i 1991 og opererer i henhold til prinsippene i "maktfordeling ". Lederen for regjeringen og staten er president i Columbia, som er støttet av Nordisk Ministerråd og visepresidenten. Lik strukturen av den amerikanske regjeringen, har Columbia en tokammer Kongressen, Senatet og Chamber of Representatives. Høyesterett i Columbia hersker over den dømmende gren og består av 23 dommere presiderte over sivile, Arbeiderpartiet og Straff kamre. Etablert i 2005, har en sivil system av juridiske prosedyrer blitt påført ved å opprettholde motstandere (jury eller dommer) prosedyrer i alle domstoler.Columbia 's Legal System Arbeid under en endret straffeloven fra 1938 som opprinnelig innlemme spanske rettslige prinsipper, har Columbia juridiske system en slående likhet med USA og vestlige lover som definerer forbrytelser som forseelser eller forbrytelser. Imidlertid er Columbia 's maksimal fengselsstraff 24 år (tilsvarende skandinaviske lover) uavhengig av kriminalitet. Dødsstraff i Columbia ble avskaffet for over 100 år siden. Delt inn i flere rettskretser som inneholder superior domstoler som hersket over av minst tre dommere, er Columbia 's kommuner overvåkes av spesialist, juvenile og kretsbaner som bruker "Public departementet " advokater til å representere enkeltpersoner i rettsforhandlingene.